فهرست شماره یک؛ تجربه های بازسازی بم

رویدادها / مونا اسماعیلی

تجربه‌های بازسازی / محسن شفیعی

معماری مسکونی در بازسازی ایران / محمد علیزمانی

تجربه تشکیل شورای معماری بم

گزارش بازسازی بم واحدهای مسکونی

روند طراحی مسکن در بازسازی بم

مروری بر بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری / محمد سلیمانی راد

پیش بینی زلزله بم  بر اساس تکنولوژی فضا و ابرهای زلزله

 

ارائه دهنده : جمشید امامی ، هیئت علمی گروه طراحی صنعتی، پردیس هنر ، دانشگاه تهران

 

چکیده :

در طول ۱۰ سال اخیر با کمک تصاویر ماهواره‌ای که بر روی اینترنت در دسترس است، شو ( محقق معروف چینی) متوجه شده است که تعداد قابل توجهی ارتباطهای متقابل بین برخی ابر ها و زلزله ها وجود دارد که ما را قادرمی سازد که یک متد موفق پیش‌بینی زلزله را ایجاد کنیم . او همچنین از این روش استفاده کرده است تا ۵۰ مورد زلزله را مستقلاً در مطالعات ژئولوژیکی ایالات متحده انجام دهد که از بین آنها ۳۶ مورد درست بوده است.از این میان می توان به پیش بینی زلزله بم ( و نیز رودبار ) که یک روز قبل از وقوع توسط شو انجام و در سطح جهان مطرح شد اشاره کرد . در این مقاله روند انجام این پیش بینی بر اساس مستندات و تصاویر ماهوارهای مربوطه آورده شده است. در ادامه ما مدلی را توصیف می‌کنیم تا این ارتباطات را توضیح دهیم، در پایان نیز راهکارهایی برای بهبود دقت و میزان اعتماد به پیش‌بینی‌ها ارائه شده است . 

واژه های کلیدی :   زلزله ، پیش بینی، ابرهای زلزله، شهر بم، تکنولوژی فضا

 

 

حمید رضا شایان

دانشجوی دکترای معماری دانشگاه تهران

 

آثارمعماری معاصر ایران به ویژه در دو دهه اخیر، سوژه‌ی پژوهش‌های مختلفی بوده است. گوناگونی حوزه‌های رویکرد به آثار این دوره، علاوه بر آنکه تحلیل‌های مختلفی را در پی داشته، منجر به ظهور اندیشه‌ای شده است که در مقابل اندیشه ی سنت گرایان پیشین به جای زیر سؤال بردن معماری معاصر ایران در کلیتی با صفت بی هویت، سعی در شناختن اندیشه‌ها و چالش‌های پیش روی آن داشته است. چالش‌هایی که به نظر می‌رسد با توجه به نفوذ بی مانع امواج ارتباطات، بیش از پیش از اتفاقات به روز معماری جهان تأثیر پذیرفته است.

 

عنوان مقاله :

بیودیزاین و دنیاى علمى تخیلى

 

ارائه دهنده :

جمشید امامی، مدرس بیونیک ، گروه طراحی صنعتی ،دانشگاه تهران

چکیده :

     در این مقاله سعی شده تا به معرفی بیو دیزاین((Bio-Design در عرصه طراحی صنعتی پرداخته و   آثاری برگزیده از بانی این روش طراحی  مورد بررسی قرار گیرد. طراح صنعتی ، لوئیجی کولانی در اواخر قرن ۲۰ موفق به معرفی و کاربرد گسترده  دانش نوپای  بیونیک در آثار و محصولات صنعتی مختلف مورد استفاده در زندگی روزمره       ( و نیز آینده گرای) مردم جهان شد . این  هنرمند سعی در پایه گذاری روشی جهانی و ماندگار برای طراحی مصنوعات صنعتی بشری داشته است. با توجه به اینکه بخشی عمده از آثار او برای دنیای فردا  طراحی شده اند ، لازم بود که در اینجا اشاره ای نیز به مبانی دنیای علمی تخیلی و کاربرد آن در تکنولوژیهای آینده  شود .

واژه های کلیدی :

بیونیک ، بیو دیزاین ، تکنولوژیهای آینده ،کولانی ، طراحی صنعتی ، معماری