فرآيند معماري با رويكرد ثبت و تدوين رويدادها و روندهاي جاري در معماري و شهرسازي كشور، در هر شماره به صورت موضوعي به بازتاب فعالیت‌ها و معرفي روش‌هاي طراحي، ساخت و اجراي بناها و فضاهاي شهري اقدام مي‌نمايد.

 

این نشریه با برگزاری سه کنفرانس، با عنوان "طراحی و ساخت شعبه‌هاي هوشمند بانک و روش های نوین اجرایی" (دو نوبت) و"حاکمیت شرکتی در سیستم بانکی" در سالن همایش های صدا و سیما، فضایی نو برای معرفی و فروش محصولات ایجاد کرده است.