لیست قیمت های مجله فرآیند معماری به شرح ذیل می باشد.

 

شماره و عنوان مجله 
 قیمت(ريال)
شماره یک، تجربه های بازسازی بم 
40000
 شماره دو، ساختمان های اداری هوشمند 
40000
شماره سوم، مراکز تجاری – تفریحی 
50000
 شماره چهار، ورزشگاه ها و سازه های فضایی 
50000
شماره پنج، طراحی شعبه های بانک 
50000
شماره شش ،انبوه سازی و صنعتی سازی 
70000
شماره هفت، برج های مسکونی 
70000
شماره هشت، فناوری های نوین
70000
شماره نه، کنفرانس فرآیند طراحی و ساخت شعبه های هوشمند بانک و روش های نوین اجرایی
موجود نیست
شماره ده و یازده مرمت شهری، بهسازی-نوسازی
80000
شماره دوازده، دومین کنفرانس فرآیند معماری و ساخت شعبه های بانک  و روش های نوین اجرایی
50000
شماره سیزده، متروی تهران ، بزرگترین پروژه عمران شهری 
80000
شماره چهارده و پانزده،  اکسپو2010 
100000
شماره شانزده،  مجتمع های ایستگاهی مترو 
موجود نیست
شماره هفده،  خط 3 متروی تهران 
90000
شماره هجده و نوزده، پردیس های دانشگاهی
100000

جهت دانلود فرم خرید اینجا را کلیک کنید