کنفرانس جامع طراحی با هدف معرفی نقش و جایگاه طراحی در فرآیند تولید، صنعت و آموزش عالی در کشور شکل گرفته است.

 

 

 

 نشریه فرآیند معماری، در ادامه اهداف خود، اقدام به برگزاری همایش های موضوعی نمود.

 

 

فروشگاه مجله

امکان انتخاب و سفارش نشریات چاپ شده

رئیس اداره آمار بانک صادرات

به نظر می‌رسد كه ما از شعب بانكی، كاركردهای مختلفی را انتظار داریم و باید انتظار داشته باشیم و ذهنمان معطوف به آن‌ها باشد

رئیس کل اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزیحركت به سمت بانكداری الكترونیكی و ارائه خدمات الكترونیكی شروع شده و خوشبختانه آن طور كه آقای پورمحمدی فرمودند،

مدیر کل مرکز فرهنگ سازی و آموزش بانک داری الکترونیکی

سئوال اینست كه بانكداری و شعبه‌های بانك در دوره e-banking و در زمان توسعه بانكداری الكترونیكی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشند.