کنفرانس جامع طراحی با هدف معرفی نقش و جایگاه طراحی در فرآیند تولید، صنعت و آموزش عالی در کشور شکل گرفته است.

 

 

 

 نشریه فرآیند معماری، در ادامه اهداف خود، اقدام به برگزاری همایش های موضوعی نمود.

 

 

فروشگاه مجله

امکان انتخاب و سفارش نشریات چاپ شده

شعبه‌های بانك‌ها از جمله بناهای مهم در طراحی و ساخت معماری، به ویژه در بخش واحدهای تجاری است كه علیرغم جلوه و نمود فراوان آن در سیمای شهری كمتر در محافل تخصصی بدان پرداخته شده است.

بیشترین حجم مطالب مكتوب درباره طراحی و ساخت شعبه‌های بانك‌ها شامل انتقادهایی است كه درباره استفاده از مصالح گران و تكنولوژی جدید در این‌گونه فضاها بیان می‌گردد. اما این فضاها به عنوان یكی از فضاهای شاخص شهری، كه ویژگی‌های طراحی داخلی آن نیز از اهمیت خاصی برخوردار است، كمتر مورد بحث و بررسی تخصصی قرار گرفته است.

اولین همایش، به منظور تبادل نظریات و تجربیات مدیران، كارشناسان، ‌صاحبنظران، طراحان و مجریان شعبه‌های بانك‌ها و تعیین نقش طراحی شعبه‌های بانك در كارایی و ارائه خدمات بانكی و همچنین بررسی تاثیر نقش این بناها در نمای شهری برگزار گشت، که با استقبال گسترده مدیران و کارشناسان بانکی روبرو شد. در نشستی که بعد از اجرای همایش، به منظور بررسی تاثیرات و بازخوردهای همایش در اداره ساختمان بانک ملی برگزار شد، اجرای دومین همایش به منظور ادامه مسیر آغاز شده، مورد تصویب قرار گرفت.

اهداف و محورها 

این كنفرانس به بررسی تجربیات بانک‌های مختلف در ساخت شعبه‌ها و تاثیر آن در ارائه خدمات زندگی مدرن به شهروندان در اقصی نقاط کشور، الگو پذیری سایر واحدهای اداری و تجاری از شعبه‌های بانک‌ها و تاثیر این بناها در معماری و شهر سازی کشور خواهد پرداخت.

با استفاده از تجارب دست اندرکاران این رشته تاثیر طراحی داخلی و نمای شهری این بناها در تامین آسایش و رفاه شهروندان در هنگام مراجعه به شعبه‌های بانک متناسب با اهداف و برنامه‌های بانک‌ها و راهکارهای نوین در زمینه چگونگی ارتباط مردم و بانک‌ها و تاثیر فضای شعبه بانک‌ها در شکل‌گیری این روابط متناسب با نیازهای مراجعه کنندگان و سیاست‌های بانک‌ها پرداخته و تلاش خواهد نمود تصویری از شعبه‌های بانک متناسب با نیازهای آینده جامعه و بانکداری الکترونیکی ارائه نماید.

این كنفرانس فرصت مناسبی برای معرفی توانایی‌ها و توانمندی‌های شرکت‌ها، مشاورین، مجریان و تولید کنندگان سیستم‌ها و ابزارهای مورد استفاده در شعبه‌های بانک‌ها، و شناسایی آنان را برای ادارات بانک‌ها فراهم خواهد نمود.

 

اهداف كنفرانس:

معرفی سیستم‌های هوشمند و فناوری‌های نوین در شعبه‌های بانک و تاثیر آن در نحوه طراحی و ساخت شعبه‌های بانك

نقش و كاركرد شعبه‌های بانك‌ها در بانكداری الكترونیكی و تاثیر آن در معماری و شهرسازی.

معرفی سازوکارهای موثر در طراحی داخلی و نمای شهری شعبه‌های بانک در تامین آسایش و رفاه شهروندان

در هنگام مراجعه به شعبه‌های بانک متناسب با اهداف و برنامه‌های بانک‌ها،

ارائه راهکارهای نوین در زمینه چگونگی ارتباط مردم با بانک‌ها و تاثیر فضای شعبه بانک‌ها در شکل‌گیری این روابط

متناسب با نیازهای افتصادی آینده كشور و بانکداری الکترونیکی

 

محورهای اصلی كنفرانس:

طرح‌ها و ایده‌های نوین در ساخت شعبه‌های بانک‌ها

تکنولوژی‌های نوین در طراحی و ساخت شعبه‌ها

سیستم‌های هوشمند در طراحی و ساخت شعبه‌ها

معماری و طراحی داخلی شعبه‌های بانک‌ها

جایگاه و نقش شعبه‌های بانک در طراحی شهری

میراث فرهنگی و هویت بانک‌ها

استانداردها فضاها و تجهیزات شعبه‌های هوشمند بانکی

کمیته ها و اعضای آن

لیست كمیته علمی به ترتیب حروف الفبا در نخستین كنفرانس طراحی و ساخت شعبه های هوشمند بانک و روشهایی نوین اجرایی به تاریخ 10 اردیبهشت 1388 به قرار زیر می باشد.تمام سمتهای این افراد در تاریخ نخستین كنفرانس می باشد.

 

 

●سرکار خانم اشرف سادات اطیابی
معاون اداره ساختمان بانك صادرات

●دكتر محمدمراد بیات
مدیركل مركز فرهنگ‌سازی و آموزش بانك‌داری الكترونیكی- فابا

●مهندس ناصر بنیادی  
مشاور رئیس و مدیر آموزش مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری

●مهندس محمدتقی چهرودی
رییس اداره انفورماتیك بانك ملی

●مهندس شهرام حلاج
رییس اداره ساختمان بانك سامان

●مهندس حمیدی
رئیس اداره ساختمان بانك توسعه صادرات

●مهندس هاشم رازفر
رییس اداره ساختمان بانك سرمایه

● مهندس ناصر فتحی راسخ
ریاست اداره ساختمان بانك ملت

● مهندس محمدزمان سمیعی
معاون اداره ساختمان بانك تجارت

● مهندس مهران شریفی
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانك مركزی

● مهندس سید محسن شفیعی
مدیر مسئول مجله فرآیند معماری

● مهندس احسان شیخ طاهری  
معاون اداره ساختمان بانك كارآفرین

● مهندس سید علیرضا قهاری  
رییس انجمن مفاخر معماری ایران

● دكتر افشین كیانی
معاون اداره نظام‌های پرداخت بانك مركزی
عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر

● مهندس امیر كرامت
رییس اداره مهندسی بانك مسكن

● مهندس سید احمد لطفی‌زاده
سازمان نظام مهندسی كشور

● مهندس رضا نظریان
رییس اداره ساختمان بانك صنعت و معدن

● مهندس محمدحسین مهرانی
معاون فناوری‌های نوین بانك مركزی

● مهندس سید مصطفی مومنی
رییس اداره ساختمان بانك مركزی

● مهندس محمد حسین یزدان‌پرست  
ریاست اداره ساختمان بانك ملی