کنفرانس جامع طراحی با هدف معرفی نقش و جایگاه طراحی در فرآیند تولید، صنعت و آموزش عالی در کشور شکل گرفته است.

 

 

 

 نشریه فرآیند معماری، در ادامه اهداف خود، اقدام به برگزاری همایش های موضوعی نمود.

 

 

فروشگاه مجله

امکان انتخاب و سفارش نشریات چاپ شده

 نماینده سازمان نظام مهندسی200سال از صنعتی شدن جهان می‌گذرد روش‌های سنتی منسوخ شده. در كشور ما كه پیشینه تاریخی معماری دارد تحت تأثیر معماری مدرن قرار گرفته.

 

در شهرهای بزرگ دنیا دولت به شهرداری برای اداره آن‌ها و رعایت اصول معماری و شهرسازی و منظر شهری كمك می‌كند ولی در كشور ما رعایت نشده و حتی در طرح‌های تفضیلی که در سال 46 تهیه شده شرح خدماتی برای طراحی شهری منظور نشده و فقط ضوابط شهرسازی است.

بانك‌ها هم جزئی از هویت شهری ما هستند باید از لحاظ منظر شهری، اصولی داشته باشد و از لحاظ فرم معماری اصولی داشته باشد و بعد فضای كاركردی و عملكردی آن مهم است و نه این كه به چه صورت اداره می‌شود به صورت سنتی اداره می‌شود یا به صورت تکنولوژی جدید كه در آن معمار باید بر اساس آن ضوابط و معیارها، بانكی را طراحی كنند و اصول رعایت شود.

مسئله مهم دیگر این‌كه بانك‌های ما سرمایه‌گذاران كلان در امر ساخت و ساز مسكن هستند.

به طور مثال بانك مسكن حدود 40-50 هزار واحد مسكونی در سطح كشور ممكن است احداث كنند یا سایر بانك با مشاركت.

ما ناچاریم از روش‌های صنعتی استفاده كنیم وثروت‌های ملی را به باد ندهیم به لحاظ پرت حرارتی به لحاظ دیگر مسائلی كه منابع ملی ما را مصرف می‌كند در ایران 67 تا 70% سرمایه‌های ملی را ساختمان‌ها تشكیل می‌دهد و در كشورهای دیگر بین 30 تا 40% است. باید به روش صنعتی عمل كنیم. بانك‌ها می‌تواند وارد شوند و سرمایه‌گذاری كنند.