کنفرانس جامع طراحی با هدف معرفی نقش و جایگاه طراحی در فرآیند تولید، صنعت و آموزش عالی در کشور شکل گرفته است.

 

 

 

 نشریه فرآیند معماری، در ادامه اهداف خود، اقدام به برگزاری همایش های موضوعی نمود.

 

 

فروشگاه مجله

امکان انتخاب و سفارش نشریات چاپ شده

رئیس انجمن مفاخر معماری ایران

امرزوه معماری در كلیه زمینه‌ها در فضای مجازی به سر می‌برد. فقط بی‌توجهی نسبت به معماری بانك‌ها نیست.

در هیچ فضایی، معماری شناخته شده نیست. و معماری هنری است فراموش شده كه تنها به گذشته آن در كشور افتخار می‌شود و این افتخار در یك زمان نیز قطع می‌شود.امروز در مورد آینده‌پژوهی این مسئله بحث می‌كنیم. دنبال مقصر در گذشته نمی‌گردیم چرا كه از معماری اخیر راضی نیستیم. در یك بانكداری، معماری چه نقشی دارد؟ زمانی كه درباره معماری بانكداری پیشرفته سخن می‌گوییم معمار به معنای خط‌دهنده نیست، معمار در مقوله معماری بانكداری دو نقش دارد. در گذشته به روش سنتی طراحی و ساخت و ساز انجام می‌شد به این صورت كه فضا را بر اساس برنامه‌ریزی بانك طراحی می‌كردند و وظیفه‌اش تمام می‌شود.وظیفه جدید معماران در معماری مجازی (طراحی فضای مجازی) چیست و در یك فضای سنتی چگونه می‌توان فضای مجازی داشت. شعبه‌ها با حضور مشتریان شكل می‌گیرد.

 در مبحث طراحی شهری و معماری این شعبه‌ها جا افتاده است. صحبت از طراحی فضای مجازی است. طراح این فضا نیز معمار است. آیا معماران آمادگی دارند و دانش این كار را نیز دارند، یا نیاز به افزودن دانش جدیدی به نام دانش الكترونیك دارند. معمار و آرشیتكت در تهیه ساختمان بانك‌ها از این به بعد دو نقش دارد: 1- دانش مهندسی معماری 2- هنر

برای طراحی فضای مجازی یك دانش دیگر هم باید اضافه شود و آن مهندسی الكترونیك و یا دانش الكترونیك (سایبرنتیك) است كه در حال حاضر معماران ما فاقد این دانش هستند. در این مقوله بانكداری جلوتر از معماران است.

برای داشتن فضایی برای هویت معماری ایرانی داشتن دانشی متناسب با نیازهای جدید بانكداری ضروری است.

معماران باید خودشان را آماده 2 كار كنند:

1- تجدید نظر و تغییر و اصلاح ساخت و ساز بانك‌ها و شعب و بخش‌هایی كه دانش جدید به آن اضافه شد.

2- دانش‌اندوزی كردن برای طراحی فضای مجازی.

در حال حاضر معماری ما با فرهنگ ما هم‌خوانی ندارد. و تغییر در فضای بانك‌ها نیازمند پژوهش است.

بحث بعدی در خصوص معماری كنونی بانك‌ها است. معماری جدید و نوین بایستی با معماری و فرهنگ‌ ما سازگار گردد. بهترین متخصصان در زمینه طراحی شعبه‌های بانك- ادارت ساختمان و مهندسی بانك‌ها هستند در سیستم مشاورین- ادارات بانكی را در رده ساختمان‌های اداری قرار می‌دهند. در سیستم جدید برای طراحی فضای جدید نیاز به متخصین جدید است برای این منظور بایستی ادارات ساختمان بانك را مجهز نمود.

حال چه باید كرد؟

1- ادارات ساختمان فعلی را مجهز به این دانش كنیم در این زمینه دوره‌هایی را چه در ایران و چه در خارج از كشور برای ادارات ساختمان تدارك ببینیم و آموزش بدهیم اساتید فنی طراحی مجازی را دعوت به ایران كنیم این بهترین و سریعترین قدم می‌تواند باشد.

2- از دستگاه‌های متولی كار ساخت و ساز در كشور از وزارت مسكن، سازمان برنامه، نظام مهندسی و ... بخواهیم كه یك گرایش جدیدی در طراحی و معماری ایجاد شود و آن‌ها را با این دانش آشنا كنند. مهندسین مشاور و كارشناسان جدیدی را در این زمینه پرورش دهیم. این یك دانش فراگیر است كه باید هم جامعه شناسی، اقتصاد، معماری و ... بدانید و هم محیط را بشناسید و هم به مسائل سایبرنتیك آشنا و مسلط باشید.

در كل بار معماران سنگین شده و انجمن ما این قول را می‌دهد كه برای تسریع در این مسئله و صدور خدمات به كشورهای دیگر نیروی متخصص بیاوریم و این فضا را ایجاد كنیم.