کنفرانس جامع طراحی با هدف معرفی نقش و جایگاه طراحی در فرآیند تولید، صنعت و آموزش عالی در کشور شکل گرفته است.

 

 

 

 نشریه فرآیند معماری، در ادامه اهداف خود، اقدام به برگزاری همایش های موضوعی نمود.

 

 

فروشگاه مجله

امکان انتخاب و سفارش نشریات چاپ شده

نماینده مرکز تحقیقات و مطالعات معماری و شهرسازی

به مقررات و ضوابط ناظر بر احداث بانك‌ها و نحوه استقرار كاربری‌های شهری به موضوع معماری بانك‌ها و نحوه سامان دادن معماری بانك‌ها می‌پردازیم.

ویژگی‌ های بانك‌ها به لحاظ توان، امكانات مالی بانك‌ها و نیروهای متخصص و كیفیت بالای ساختمان شعبه‌ها سبب حضور پررنگ آن‌ها در فضای شهری است. اگر به مراكز شهری توجه كنیم وجود بانك در این مراكز یك عنصر قوی را در مراكز شهری نشان می‌دهد. اما چیزی كه به آن توجه نمی‌شود این است كه این معماری باید خودش را با محیط تطبیق دهد، معماری كه در مركز یك شهر داریم در یك محله مسكونی نداریم و هر كدام ضوابط و مقررات خاصی دارند. به خصوص وجود تابلوها و اعلانات كه از عوامل موثر است باید تحت یك ضابطه و كنترل و با كیفیت و به صورت هماهنگ در آید.

در گذشته معماری كاركرد خودش را نشان می‌داد. ولی این هویت در معماری جدید كم‌رنگ شده و باعث شده كه نیاز به وسائل ارتباط محیطی پیدا كنیم همانند علائم و عناصر معماری است كه در شهرها نشان داده می‌شود. با ورود به عرصه صنعت، معماری برون‌گرا داریم و اولین بانك‌ها را در این دوره می‌بینیم كه شكل می‌گیرند.

معماری بانك‌ها سیما و منظر شهری را شكل می‌دهد و از طرفی دیگر موضوع تابلوها و اعلانات است. كل صحبت من در مورد معماری و تابلو و اعلانات است كه چگونه می‌توان آن‌ها را ساماندهی كرد. عوامل موثر بر منظر و سیمای شهری عبارتند از: 1- استقرار بانك در فضای شهری، شكل و حجم ساختمان بانك‌ها، 2- عناصر معماری مثل مصالح، ورودی، بازشوها، پنجره و ...، و 3- تابلوها و اعلانات بانك‌ها. برای ساماندهی این پدیده 2 كار می‌توان انجام داد: كیفیت طراحی را بالا برد، و یا ضوابط هدایت كننده تدوین نمود. مصوبات و طرح‌های تفضیلی مهم و تعیین كننده هستند كه چه كاربری‌هایی می‌تواند كنار هم باشد. این اشتباه است كه شعبه‌ها در كنار هر كاربری دیگری ایجاد شود. استقرار بانك باید ضوابطی داشته باشد مثلاً باید پاركینگ بانك‌ها تأمین باشد ولی مهم‌تر قرارگیری این كاربری‌ها در كنار هم است.