کنفرانس جامع طراحی با هدف معرفی نقش و جایگاه طراحی در فرآیند تولید، صنعت و آموزش عالی در کشور شکل گرفته است.

 

 

 

 نشریه فرآیند معماری، در ادامه اهداف خود، اقدام به برگزاری همایش های موضوعی نمود.

 

 

فروشگاه مجله

امکان انتخاب و سفارش نشریات چاپ شده

بانک ملی ایران

به نظر من كیفیت و كمیت باید در كنار هم باشد علت اصلی هم این است كه ساختمان باید

مقاومت داشته باشد چون عمر ساختمان‌های بانك نباید از 5 تا 10 سال باشد ساختمان‌هایی كه در حال حاضر طراحی می‌شوند خیلی جای دفاع ندارند و آیندگان می‌پرسند چه فرآیندی طی شد تا این ساختمان شكل گرفت.

ما باید به عنوان معمار هر خطی می‌كشیم بدانیم تأثیری بر معماری ساختمان خواهد داشت باید ضوابط طراحی و ضوابط كنترل طراحی را به بانك‌ها ارائه دهیم .گاهی می‌بینیم شعبه‌ای یا ساختمان اداری بانك به گونه‌ای طراحی می‌شود كه خیلی اختلاف دارد با ساختمان‌هایی كه باید طراحی می‌شد.

نكته بعدی پرداختن به طراحی شهری است ضوابط باید در این مورد طراحی شود مثل مكان‌یابی ساختمان‌هایی كه می‌خواهیم اجاره كنیم و یا زمین انتخاب شده برای طراحی در كجا قرار گرفته است.

نابسامانی تعامل بین كارفرما، بهره‌بردار، مشاور طرح، سازنده، مجری و پیمانكار وجود دارد كه باعث می‌شود شعبه‌ای یا ساختمانی به وجود آید كه در آن مشكلاتی از قبیل رنگ، تابلوها، خط آسمان و ... به وجودآید، كه برای حل این مشكلات باید فرهنگ‌سازی شود.