کنفرانس جامع طراحی با هدف معرفی نقش و جایگاه طراحی در فرآیند تولید، صنعت و آموزش عالی در کشور شکل گرفته است.

 

 

 

 نشریه فرآیند معماری، در ادامه اهداف خود، اقدام به برگزاری همایش های موضوعی نمود.

 

 

فروشگاه مجله

امکان انتخاب و سفارش نشریات چاپ شده

فهرست مجله شماره ششم؛ انبوه سازی، صنعتی سازی

 

 

معماران و مدیریت توسعه صنعتی 2
مقایسه نظام تولید انبوه مسکن با روش سنتی تولید آن 8
مسکن روستایی 14
برند مسکن 17
سیستم های ساختمانی انبوه سازی 18
زمین- مسکن- ساختمان 20
صنعتی سازی فرصت ها و چالش ها 24
سیستم های ساختمانی جعبه ای (شمس) 27
   
ویژه نامه انبوه سازی و صنعتی سازی 33
مجموعه مسکونی بوستان- اندیشه 34
سیستم قالب تونلی 37
واوان- سپه شهر 40
پانل های سازه ای پیش ساخته سبک 43
مجتمع 300 واحدی- تهران 46
شهرک مسکونی ده نو 48
مجموعه مسکونی گنجینه بابل 52
مجموعه مسکونی پرند پوترا 56
 پارک -سمنان 60
آبیدر سنندج 64
شهرک آسمان- ملارد 68
   
امکان سنجی اراضی بهدشت چمستان 72
گزارش ها - همایش ها- رویدادها 74

 

در اکثر سیستم‌های سازه‌ای پیش‌ساخته سنگین، اتصالات تحت بارهای ثقلی مشکلی نداشته‌اند. درصورتی‌که طبق مشاهدات و گزارشات زمین لرزه‌های اخیر، یکی از نقاط ضعف سیستم‌های پیش ساخته سنگین نقاط اتصال عناصر سازه‌ای به یکدیگر می‌باشد.

نمونه‌های متعددی از خرابی سازه‌های پیش ساخته سنگین بر اثر ضعف اتصالات را می‌توان در زمین لرزه‌های گازلی – شوروی (۱۹۷۲)، اسپای تک – ارمنستان (۱۹۸۸)، ازمیت – ترکیه (۱۹۹۵) مشاهده کرد. در این نمونه‌ها عموماً دیوارها و یا ستون‌ها آسیبی ندیده‌اند در صورتی‌که در محل اتصال تخریب گسترده‌ای رخ داده و باعث آوار سنگین در ساختمان شده است. با توجه به این مساله در سال‌های اخیر متخصصین و اساتید عمران درصدد رفع این معضل با شیوه اجرایی مناسب هستند. یکی از این راهکارهای ارائه شده استفاده از سیستم پیش ساخته‌سبک می‌باشد.

در این روش استخوان بندی اصلی سازه که شامل شبکه جوش شده می‌باشد در کارخانه به شیوه صنعتی تولید و پس از نصب در محل، بتن‌ریزی یا بتن‌پاشی می‌شوند. بدین ترتیب علاوه بر حفظ تولید صنعتی ساختمان و کنترل کیفیت آن مشکل دوگانگی جنس بتن اتصالات و بتن پیش ساخته وجود نخواهد داشت.