کنفرانس جامع طراحی با هدف معرفی نقش و جایگاه طراحی در فرآیند تولید، صنعت و آموزش عالی در کشور شکل گرفته است.

 

 

 

 نشریه فرآیند معماری، در ادامه اهداف خود، اقدام به برگزاری همایش های موضوعی نمود.

 

 

فروشگاه مجله

امکان انتخاب و سفارش نشریات چاپ شده

نشریه فرآیند معماری در راستای اهداف این نشریه اقدام به برگزاری همایش هایی با موضوعات مطرح شده در شماره های خود نمود.

در این راستا پس از چاپ شماره پنجم نشریه با عنوان طراحی شعبه های بانک، اولین کنفرانس مجله در سال 1388 برگزار شد.