کنفرانس جامع طراحی با هدف معرفی نقش و جایگاه طراحی در فرآیند تولید، صنعت و آموزش عالی در کشور شکل گرفته است.

 

 

 

 نشریه فرآیند معماری، در ادامه اهداف خود، اقدام به برگزاری همایش های موضوعی نمود.

 

 

فروشگاه مجله

امکان انتخاب و سفارش نشریات چاپ شده

فهرست شماره یک؛ تجربه های بازسازی بم

رویدادها / مونا اسماعیلی

تجربه‌های بازسازی / محسن شفیعی

معماری مسکونی در بازسازی ایران / محمد علیزمانی

تجربه تشکیل شورای معماری بم

گزارش بازسازی بم واحدهای مسکونی

روند طراحی مسکن در بازسازی بم

مروری بر بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری / محمد سلیمانی راد

 

تیپولوژی مسکونی

الگوهای مسکن

طرح‌های مسکونی

پروژه‌های ۶۴ واحدی

گزارش بازسازی بم / بناهای عمومی و دولتی

بازسازی بناهای دولتی / مهندس منصوری

مجتمع اداری

ساختمان دادگستری

مهدکودک و دبستان سازمان یونیسف در شهر بم

مراکز بهزیستی و حمایتی

گزارش بازسازی بم _ طراحی شهری

محور عبوری امام خمینی /

گزارشی از دو سالانه نقاشی جهان اسلام / طوبی خانی