کنفرانس جامع طراحی با هدف معرفی نقش و جایگاه طراحی در فرآیند تولید، صنعت و آموزش عالی در کشور شکل گرفته است.

 

 

 

 نشریه فرآیند معماری، در ادامه اهداف خود، اقدام به برگزاری همایش های موضوعی نمود.

 

 

فروشگاه مجله

امکان انتخاب و سفارش نشریات چاپ شده

در این شماره به معرفی تاریخچه دانشگاه در ایران وجهان پرداخته می شود و نمونه هایی از پردیس های مشهور جهان در آن معرفی می گردد. در ادامه به معرفی نمونه هایی از ایران که شامل واحدهایی شاخص از دانشگاه آزاد اسلامی  می باشد، می پردازد

 

سرمقاله / آینده دانشگاه‌ها 2
 پیدایش و گسترش آموزش عالی در ایران  6
 سیر تحول بناهای آموزش عالی در ايران 10
 دارالفنـون / مدرسه‌های عالی / تاسیس نخستین دانشگاه / ساخت دانشگاه در مراکز استان‌ها/ توسعه دانشگاه‌ها  
دانشگاه‌های تاریخی جهان 24
پلان تیپ مسجد 26
   
دانشگاه | ســردر | ... و دیگر هیچ ... 28
الگوهاي کاربري زمين  30
اصول سازماندهـــي 32
فضای سبز دانشگاه‌ها 42
طراحی دانشگاه برای معــلولین 44
   
 پردیــس نوآوری و ورزش | بیروت 50
دانشگاه علـم و صنعت جده | عربستان سعودی 54
دانشگاه آمریکایی | قاهــره 60
دانشگاه‌های آلمان / دانشگاه بوخوم / دانشگاه بیلفلد / دانشگاه رگنسبورگ  64
دانشگاه آلمانی اردن  69
دانشگاه آلمانی قاهره  70
دانشگاه آلمانی ویتنام  71
دانشگاه آلمانی علم و تکنولوژی عمان  72
 دانشگاه کپنهاگ 74
 دانشکده IT دانشگاه کپنهاگ  76