کنفرانس جامع طراحی با هدف معرفی نقش و جایگاه طراحی در فرآیند تولید، صنعت و آموزش عالی در کشور شکل گرفته است.

 

 

 

 نشریه فرآیند معماری، در ادامه اهداف خود، اقدام به برگزاری همایش های موضوعی نمود.

 

 

فروشگاه مجله

امکان انتخاب و سفارش نشریات چاپ شده

فهرست شماره هشت، فناوری های نوین ساختمانی

 

۲ سرمقاله / صنعتی سازی
۶ شیما خرمی / قالب دیوار بتنی عایق بندی شده
۱۰ دکتر سید کیانوش لاری / تولید مسکن در ایران
۱۲ دکتر سید شمس الدین مجابی / صنایع پیش سازی ساختمان
۱۷ معرفی فناوری / فناوری ساختمانی سیسمو
   
۲۵ گزارش‌ها/ رویدادها
۲۶ گزارش / باز آفرینی بناهای دوره اسلام در پاسارگاد
۲۸ همایش‌ها
   
۳۳ بتن تن- ورق های تخته سیمانی
۴۱ شیوه اجرایی ساختمان های سیسمو
۴۴ شرکت ساختمانی و توسعه فناوری سازین
۴۶ دکتر فرشید خالقیان / عناصر فولادی سرد نورد شده
۵۴ قاب های پلیمری پرشده از بتن مسلح
۵۶ ساختمان‌های پیش‌ساخته ایستا
۵۸ مهندس و مدیر ایرانی در ونزوئلا
۶۲ نظام معمارانه و ساختاری دکتر مجابی
   
۶۶ حفاظت و باز زنده سازی / شهر باستانی شیبام- یمن
۷۲ آرش بوستانی / مرمت شهر تاریخی هرات
۷۴ گزارش / ایران و میراث در خطر
۷۵ گزارش / قامت خمیده دارالفنون

شماره هشت، فناوری های نوین