کنفرانس جامع طراحی با هدف معرفی نقش و جایگاه طراحی در فرآیند تولید، صنعت و آموزش عالی در کشور شکل گرفته است.

 

 

 

 نشریه فرآیند معماری، در ادامه اهداف خود، اقدام به برگزاری همایش های موضوعی نمود.

 

 

فروشگاه مجله

امکان انتخاب و سفارش نشریات چاپ شده

فهرست شماره هفدهم، خط 3 مترو تهران

 

6 نماد خودباوري و اعتبار/ هابیل درویشی
8 نقش و جایگاه مترو تهران / محمد منتظری
10 دشواری‌های کار در محیط شهری/ سيد مجيد معظمي 
12 رکوردهای جدید در ساخت مترو / علی‌رضا عظیم عراقی
14 ویژگی‌های فنی و اجرایی خط 3 / اسکندری
16 گزارش / مترو و طولانی‌ترین خیابان پایتخت 
18 گزارش / توسعه مترو
   
20 گزارش فنی / خط 3 متروی تهران
25 فاز بندی خط 3 / مهندسين مشاور پژوهش 
26 روش‌های اجرایی / مهندسين مشاور پژوهش
   
30 ایستگاه‌های بخش میانی خط 3
34 ایستگاه O1N3 / مهندسین مشاور سیویار
38 ایستگاه K3N6(عج) / مهندسین مشاور گنو
44 ایستگاه L3 / مهندسین مشاور سانو
48 ایستگاه M3 / مهندسین مشاور سانو
50 تحلیل آسیب پذیری ساختمان‌های محدوده ایستگاه M3
56 ایستگاه I3 چهارراه ولیعصر(عج)/ مهندسین مشاور بهرو 
58 معرفی مشاوران- پیمانکاران و مدیران طرح
59 همکاران طرح خط 3
60 76مهندسین مشاور پژوهش/ مدیریت طرح سازه
62 78مهندسین مشاور بهرو/ مدیریت طرح تجهیزات
64 مهندسین مشاور سیویار/ مشاور ایستگاه O1N3
65 مهندسین مشاورگنو/ مشاور ایستگاه K3N6
66 شرکت دی/ پیمانکار ایستگاه M3
67 مهندسین مشاورسانو/ مشاور ایستگاه L3 و M3
68 شرکت ریل نیروی پارسیان / پیمانکار تاسیسات برق
70 مهندسین مشاور بهین سازان / مشاور خطوط ریلی
71 شرکت بلند طبقه/ پیمانکار ایستگاه I3
   
72 ماشین حفارتونل TBM
76 پشت صحنه ایستگاه های مترو/ مهندسین مشاور بهرو
84 معماری داخلی ایستگاه های مترو
88 مترو و هنر 86
94 گزارشی از شرایط کار در تونل های مترو