کنفرانس جامع طراحی با هدف معرفی نقش و جایگاه طراحی در فرآیند تولید، صنعت و آموزش عالی در کشور شکل گرفته است.

 

 

 

 نشریه فرآیند معماری، در ادامه اهداف خود، اقدام به برگزاری همایش های موضوعی نمود.

 

 

فروشگاه مجله

امکان انتخاب و سفارش نشریات چاپ شده

فهرست شماره دهم و یازدهم مرمت شهری، بهسازی-نوسازی

 

  شماره دهم و یازدهم، خرداد و تیر ۸۸، مرمت شهری، بهسازی-نوسازی
۲ سرمقاله / مرمت شهری؛ بهسازی- نوسازی
۴ دکتر ناصر فکوهی / هـویت و بی‌هـویتی شــهری
۱۰ محمد حسین‌زاده / تاریخ اجتماعی و شهرسازی مدرن در ایـران
۱۶ گفتگویی با دکتر علیرضا عندلیب / ضرورت‌ها و الزامات بافت فرسوده
۲۴ محمد پرپایی / واکنـش بافت فرسـوده به تحـولات
۳۰ گزارش / غزه؛ تمدن پنج‌هزار ساله
۳۲ ابراهیم تهرانی/ دسـتیابی به اهــداف صـادراتی
۳۴ دکتر پیروز حناچی / تاریخچه باغ نگارســتان