کنفرانس جامع طراحی با هدف معرفی نقش و جایگاه طراحی در فرآیند تولید، صنعت و آموزش عالی در کشور شکل گرفته است.

 

 

 

 نشریه فرآیند معماری، در ادامه اهداف خود، اقدام به برگزاری همایش های موضوعی نمود.

 

 

فروشگاه مجله

امکان انتخاب و سفارش نشریات چاپ شده

فهرست مجله شماره ششم؛ انبوه سازی، صنعتی سازی

 

 

معماران و مدیریت توسعه صنعتی 2
مقایسه نظام تولید انبوه مسکن با روش سنتی تولید آن 8
مسکن روستایی 14
برند مسکن 17
سیستم های ساختمانی انبوه سازی 18
زمین- مسکن- ساختمان 20
صنعتی سازی فرصت ها و چالش ها 24
سیستم های ساختمانی جعبه ای (شمس) 27
   
ویژه نامه انبوه سازی و صنعتی سازی 33
مجموعه مسکونی بوستان- اندیشه 34
سیستم قالب تونلی 37
واوان- سپه شهر 40
پانل های سازه ای پیش ساخته سبک 43
مجتمع 300 واحدی- تهران 46
شهرک مسکونی ده نو 48
مجموعه مسکونی گنجینه بابل 52
مجموعه مسکونی پرند پوترا 56
 پارک -سمنان 60
آبیدر سنندج 64
شهرک آسمان- ملارد 68
   
امکان سنجی اراضی بهدشت چمستان 72
گزارش ها - همایش ها- رویدادها 74