کنفرانس جامع طراحی با هدف معرفی نقش و جایگاه طراحی در فرآیند تولید، صنعت و آموزش عالی در کشور شکل گرفته است.

 

 

 

 نشریه فرآیند معماری، در ادامه اهداف خود، اقدام به برگزاری همایش های موضوعی نمود.

 

 

فروشگاه مجله

امکان انتخاب و سفارش نشریات چاپ شده

فهرست شماره چهار، ورزشگاه ها و سازه های فضایی

ورزشگاه‌ها و سازه‌های فضایی ۲
سازه‌های فضاکار درورزشگاه‌های ایران ۸
شکل و سازه درمعماری ورزشگاه‌ها ۱۰
سازه فضاکار چیست؟ ۱۶
برگزاری اولین همایش اماکن مقدس ۲۰
رویدادها -همایش‌ها ۲۲
ورزشگاه تویوتا ۲۸
ویژه‌نامه ورزشگاه‌ها و سازه‌های فضاکار