کنفرانس جامع طراحی با هدف معرفی نقش و جایگاه طراحی در فرآیند تولید، صنعت و آموزش عالی در کشور شکل گرفته است.

 

 

 

 نشریه فرآیند معماری، در ادامه اهداف خود، اقدام به برگزاری همایش های موضوعی نمود.

 

 

فروشگاه مجله

امکان انتخاب و سفارش نشریات چاپ شده

فهرست شماره سوم؛ مراکز تجاری – تفریحی

 

شماره سوم فروردین-اردیبهشت ۸۶، مراکز تجاری – تفریحی  
بازار و پاساژ ۲
زندگی روزمره ومراکز خرید عباس کاظمی- یوسف اباذری ۶
مرکز خرید قائم عباس کاظمی ۱۲
جایزه پریتزکر ۲۰۰۷ ریچارد راجزر ۱۶
فراخوان مقاله و پروژه ۱۷
رویدادها/ همایشها / نمایشگاه ها ۱۸