کنفرانس جامع طراحی با هدف معرفی نقش و جایگاه طراحی در فرآیند تولید، صنعت و آموزش عالی در کشور شکل گرفته است.

 

 

 

 نشریه فرآیند معماری، در ادامه اهداف خود، اقدام به برگزاری همایش های موضوعی نمود.

 

 

فروشگاه مجله

امکان انتخاب و سفارش نشریات چاپ شده

فهرست شماره دو؛ ساختمانهای اداری هوشمند

 

ساختمان‌های هوشمند ۲
سیستمBMS درساختمان ۶
بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان های اداری ۹
تازه‌های معماری ۱۰
ساختمانهای اداری هوشمند